Hur fungerar det med sandning och skottning vid mitt boende?

  • Vid respektive boende ansvarar gäst själv för skottning. Upplever ni att det är dåligt plogat på vägar och parkering kan ni kontakta oss på 054-13 26 00. Behövs det sandas har vi sandlådor utställda i anläggningen för att underlätta. 

    Se var sandlådor finns (S) på våra kartor här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna din feedback