Har ni skidskolelärare som pratar danska?

  • Vi har glädjen att ha många gäster från Danmark. Därför ser vi till att alla våra skidlärare förstår och kan göra sig förstådda på både danska och engelska. Om du är dansktalande är det alltså inga problem med språket i skidskolan.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna din feedback