Ingår hjälm i ett skidpaket?

  • Hjälm ingår för alla barn 0-6 år. För barn över 6 år och vuxna tillkommer en kostnad vid bokning av hjälm. Se prislistan för hyrutrustning här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna din feedback